Spordipäev 2019

Spordipäevast

Spordipäev 2019 on üldhariduskoolide ühine spordipäev-orienteerumisvõistlus, kus võisteldakse nutitelefonidega Tallinnas Nõmme metsas. Võistluskeskus on TTÜ staadionil.

Võistluse eesmärgiks on pakkuda kooliõpilastele lahedat koolipäeva, ühendades spordivõimalused haridusega. Orienteerumisvõistluse digitaalsetes kontrollpunktides tuleb võistlejail vastata nutitelefonis esitatavatele küsimustele Tallinna ning koolis õpitu kohta.

 

ASUKOHT

Spordipäev 2019 võistluskeskus asub Tallinnas Mustamäel TTÜ staadionil, koordinaatidega 59.393679, 24.665082.

Varuge võistluskeskusesse tulekuga aega. Võistluskeskusesse peab jõudma hiljemalt 30 minutit enne stardialaaega.

Soovitame liikuda sportlikult ning autodega tulekut vältida.

PROGRAMM

Spordipäev 2019 toimub 10. septembril 2019 vastavalt järgnevale ajakavale. Korraldajal on õigus ajakava muuta etteteatamata.

Võistkondade stardiajad on leitavad võistluse kodulehel spordipaev.ee.

 

2.-6. September 2019

 

 

Klasside registreerimine

9. september 2019

 

18:00

Stardiaegade avaldamine

10. september 2019

 

8:00-15:00

Võistluskeskus avatud

 

9:00-13:00

Võistkondade stardid

16. september 2019

 Hiljemalt

15:00

Lõplike tulemuste avaldamine

 

 

VÕISTLUSKLASSID

Võistlemine toimub kolmeliikmelistes võistkondades, mille kõik liikmed on ühest ja samast klassist ja koolist.

Võistlemiseks on loodud kolm rada, iga võistkond peab läbima enda kooli klassile vastava.

Tulemusarvestused loodakse iga raja ja iga võistluspäeva kohta eraldi.

Võistlemiseks on vajalik üks interneti ja GPS seadmega nutitelefon.

 

Rada

A

B

C

Kooliklass

10-12

8-9

4-7

Distants

5 km

4 km

3 km

Kontrollaeg

1:40

1:20

1:00

Eriülesandeid

2

2

2

VÕISTLUSRAKENDUS

LoQuiz

LoQuiz

LoQuiz

REGISTREERIMINE

Võistkonnad registreerivad klassijuhatajad registreerimisperioodil klassijuhataja tunnis õpilaste vaatlusel. Registreerimiste tähtaeg on 6. september 2019 23:59.

Registreerimisel peab lisama kõigi võistkonnaliikmete nimed, emaili aadressid ning telefoninumbrid. Emailidele saadetakse personaalne võistlusinfo ning telefoninumbrit kasutatakse kui on vaja võistkonnaga kontakteeruda.

Registreerimine toimub läbi veebikeskkonna 2019.spordipaev.ee/reg.

Kui võistkonnaliige haigestub või ei saa muul põhjusel võistelda, tuleb võistkond võistluspäeval infopunktis ümberregistreerida.

 

STARDIKORRALDUS

Võistkond peab võistluskeskusesse jõudma vähemalt 30 minutit enne stardialaaega. Võistluskeskuses on avatud pakihoid.

Enne starti tuleb võistlejatel laadida oma nutitelefoni rakendus LoQuiz ning veenduda, et telefon on täis laetud.

15 minutit enne stardiaega tuleb siseneda stardialasse, kus esmalt kontrollitakse võistkonna vastavust registreeringule, selgitatakse võistlusrakenduse toimimist ning logitakse sisse LoQuizi rakendusse.

Peale stardijärjekorda jõutakse stardialasse, kust antakse korraldajate poolt start. Toimuvad massistardid.

Stardialasse hilinenud võistkonnad peavad infotelgis endale uue stardialaaja määrama.

KONTROLLPUNKTID

Kontrollpunktid on virtuaalsed ning asukohad nähtavad vaid telefonis. Punkt avaneb telefonis 15-25 meetri raadiuses. Kontrollpunkti jõudmisel tuleb vastata telefonis esituvale küsimusele või järgida telefoni ülesannet (pildi või tegevusülesande tegemine). Küsimustele võib olla lisatud ajalimiit.

Radadel on kaks füüsilist eriülesannet, mille eest võib saada lisapunkte. Võistkondi teenidatakse järjekorra alusel erandeid tegemata. Järjekordades ei peatata võistlusaega. Võistlejad peavad järgmine korraldajate suuniseid. Eriülesandeid viivad läbi Spordipäeva korraldajad.

KEELUALAD

Võistluse ajal on rakenduses keelualad, millesse sattumisel lisatakse trahvipunktid. Võistluse ajal ei tohi Ehitajate, Üliõpilaste ja Raja teele minna lähemale kui 20 meetrit. Erandina on Üliõpilaste teel üks teeületuspunkt, mida turvavad liiklusreguleerijad ning mis on ainuke viis tee ületamiseks.

Kõikide autoteede ületamisel tuleb olla ülimalt tähelepanelik!

FINIŠIKORRALDUS

Finišikaare all tuleb öelda korraldajatele oma võistkonna number, misjärel võistkonna aeg peatatakse. Seejärel tuleb liikuda mahalugemispunkti, kus kontrollitakse võistkonna andmeid ning laetakse need võistlussüsteemi. Finiši ja/või mahalugemispunkti vahelejätmisel tulemusi ei arvestata.

Finišis paikneb ka esmaabi.

AUTASUSTAMINE

Auhinnad antakse üle järgmistel päevadel koolides. Autasustatakse iga päeva iga raja kolme parimat võistkonda.

VÕISTLUSREEGLID

Kõik võistlejad peavad käituma ausalt. Võistlemise ajal on lubatud teiste võistlevate võistkondadega koostööd teha..

Võistleja diskvalifitseeritakse kui ta kasutab mistahes mittesobivaid võtteid tulemuse parandamiseks, läbib kaardil märgitud keelualasid või eirab korraldaja juhiseid.

Kõik Spordipäev 2019 võistlejad peavad ise hindama riske ning võtma tarvitusele vastavad ettevaatusabinõud. Võistlejad vastutavad ise kõigi tekkinud vigastuste ja õnnetuste eest, korraldaja ei võta vastutust trassi ohutuse ega muu osas. Kõigil võistlejatel on soovitatav sõlmida õnnetusjuhtumi kindlustus, mis õnnetuse korral kataks kõiki kulusid.

Radade läbimisel tohib telefonis kasutada vaid ametlikku võistlusrakendust. Kõikide teiste rakenduste kasutamine on võistluse ajal rangelt keelatud ning karistatavad diskvalifitseerimisega. Vaid hädaolukorras on lubatud kasutada telefoni helistamispaneeli.

Võistlusalalt leitud asjad kogutakse kokku ning viiakse infotelki; peale võistlust säilitatakse esemeid üks nädal.

Võistluskeskus on turvatud turvapatrullidega. Avatud tule tegemine, tubakatoodete tarbimine on keelatud. Kohustuslik on korda hoida ning ümbrust säästa. Kahju  tekitamise ja kõrvaldamise kulud katab kahju tekitaja.

 

VARUSTUS

Soovituslik on kanda võistkonniti sarnast sportlikku riietust. Soovitatavalt võiks kaasa võtta spordijoogi ning energiarikka toidu, aga ka veekindlalt pakitud telefoni korraldaja numbriga.

Iga võistkonna peale peab olema kaasas üks täislaetud nutitelefon Android 6+ või iOS 8+ op.süsteemiga ning LoQuiz rakendusega. Telefonil peab olema kaamera, interneti kasutamise võimalus ning asukohamääraja.

TULEMUSED

Ajavõtt toimub stardi– ja finišiaegade analüüsimisel. Võitjaks on suurima lõpppunktide arvuga võistkond. Kui lõpppunktide arv on mitmel võistkonnal võrdne, arvestatakse paremaks suurema rajapunktide arvuga meeskonda.

Lõplikud tulemused avaldatakse võistluse kodulehel vastavalt ajakavale. Mitteametlikke tulemusi näeb veebilehel vahetult peale lõpetamist.

Lõpppunktide leidmiseks liidetakse LoQuizi punktid (vastused+eriülesanded), läbitud punktide arv, ajapunktid ühise koefitsendiga ning lahutatakse trahvipunktid. Ajapunktide leidmiseks lahutatakse kontrollajast võistkonna aeg ning korrutatakse tulemus koefitsendiga.

PROOVIRAJAD

Nutitelefonide võistlusrakenduse testimiseks on  alates 2. septembrist avatud proovirada iga võistleva kooli läheduses ning võistluspäevil võistluskeskuse juures. Radade läbimiseks tuleb telefoni installeerida rakendus LoQuiz ning sisestada vastava raja kasutajanimi ja parool, mis on leitavad võistluse veebilehelt.

 

TULE VABATAHTLIKUKS

Otsime endale meeskonda innukaid noori, kes toetaksid meid võistluspäevadel.

Võistlusel vabatahtlikuna osalemine on kindlasti vahva ning huvitav, sest saad palju suhelda ning olla osa Eesti suurimast koolispordivõistlusest. Lisaks saad suurvõistluse läbiviija kogemuse ning kui oled põhi– või keskkooliõpilane, kohalolekumärke mittevõistlemisest hoolimata. Soovi korral saad ka raja ise läbida.

Spordipäevale vabatahtlikuks saamisel tuleb täita võistluse kodulehel olev registreerimisvorm, misjärel kinnitatakse sinu osalemisvõimalus. Lisa end vabatahtlikuks: https://forms.gle/TAPS3jXbwT7x5NyLA

KORRALDAJA

Spordicom MTÜ

info@spordicom.ee
info@spordipaev.ee
spordicom.ee
spordipaev.ee
Tel.: 5841 6043